forige side næste side
Voksne med aspergers

Søren Kierkegaard Når man har svært ved at forstå de andre kan det være fristende at isolere sig, men så risikerer man at gå fra at være socialt ordblind til at blive social analfabet.

På arbejde
Hvis du bliver mobbet på arbejdspladsen, så inddrag dine omgivelser. Det er ikke et posttraumatisk stresssyndrom værd at kæmpe alene.

Når du møder nye mennesker
Når du møder nye mennesker og du kommer til det punkt, hvor du bliver nødt til at give en forklaring på din måske lidt sære påklædning, opførsel eller sådant, så forsøg en af disse sætninger: ”Jeg har professorsyndrom”, ”Jeg er vist lidt excentrisk”, ”Jeg har asparges symptom”, ”Jeg blev født baglæns et sted centralt i Bermudatrekanten” – der er ingen grund til at bære rundt på bevidstheden om aspergers i hverdagen.

Problemer med autoriteter Hjemme
Sørg for at indrette dig så du kan have besøg. Husk at besøge andre og at komme ud blandt mennesker. Hvis man ikke har social kontakt har man heller ingen at sammenligne sig med og så forstår man ikke sig selv.

Når du har været sammen med mange mennesker, f.eks. en fødselsdag, så forstå at det kan tage en asperger flere dage at fordøje socialt samværd, så husk at tage den næste dag fri.

Voksne med aspergers syndrom

Hvis du har aspergers syndrom har du to tilstande, nemlig social dysleksi og et næsten garanteret posttraumatisk stresssyndrom.

Vredesudbrud
Man har i mange år troet, at mennesker med aspergers har spontane vredesudbrud, men det er ikke helt rigtigt. Mennesker der lever i en egen verden bliver meget let forstyrrede og forskrækkede, og langt det meste man hører om aspergers, vrede og kriminalitet skyldes forskrækkelse, reaktion på mobning og frustration over ikke at forstå den sociale omverden på samme niveau som andre.

Jeg blev mobbet, jeg blev vred, jeg blev dømt ... og de andre gik fri
Hvis du hører til dem med aspergers der kommer til at overfuse en offentligt ansat verbalt, så er det meget vigtigt at du også siger at du har aspergers, idet alle borgere skal behandles ens og man må ikke tage alibi i din sociale formåen. Det aspekt af syndromet du oftest vil møde er, at blive mobbet og så blive så vred, at omgivelserne vinder på at fiksere på din vrede.

"Karnapvinduesyndrom"
Når man lever i en verden, hvor den meste sociale kontakt fejler, kan man komme til at isolere sig socialt og dermed ikke have de referencer der skal til for at forstå omverdenen. Hvis man isolerer sig socialt har man kun det udsyn man kan have fra et karnapvindue - deraf navnet på syndromet. Karnapvinduesyndrom kan behandles med kontakt til andre med aspergers, så man forstår at man ikke er alene om at spekulere over de samme ting som andre.

"Spekulitis"
Når man mangler svar fra omgivelserne kan man meget let gå i en form for spekulativ panik, der dræber ethvert initiativ og lyst - og som får 'klappen til at gå ned' - årsagen er mangel på referenceramme i forhold til egen situation og opfattelse af omverdenen, og 'kuren' er kontakt til andre mennesker, måske især mennesker med aspergers. Man finder ikke forklaring på hverken en selv eller omgivelserne ved at isolere sig og forsøge at spekulere sig til en opfattelse af virkeligheden.

Psykosomatiske lidelser
Ved aspergers syndrom ses følgevirkningerne ofte i form af forøget risiko for hjertelidelser, psoriasis, astma, fødevareallergi, OCD, angst, nældefeber, skizoide tanker, manglende selvværd, depression, social isolering, manglende kontakt til arbejdsmarked og uddannelse, aggression og andet man får af et liv uden hverken selvforståelse eller omgivelsernes accept. Hvis man kommer til at fokusere på de symptomer det kan give at have et liv med mobning, kroniske misforståelser og læge-forkvakling, ender det med at man intet forstå af eget liv, sind eller hvorfor man står i den situation man står i.

Behandling af børn med aspergers

Ferie, er den bedste behandling man kan give sig selv som forældre til børn med aspergers. Det er selvfølgelig en spøg, men sørg for at være aflastet, så der er overskud.

I valg af barnets fremtid har man det svære valg at skulle vælge enten at hjælpe barnet gennem et så normalt liv som muligt, eller overveje en mere kreativ indlæring og fremtid. I hverdagen kan man følge rådene for voksne.

Det er en myte, at aspergerbørn har det bedst med en skemalagt hverdag - derimod er kan man hjælpe ved at skemalægge sig selv. Børn med aspergers vil helst vide nøjagtigt hvor vi andre er, så de har kontrol med hvad der skal ske og hvem de møder.

Husk på at dit barn har svært ved at forstå intentionen med det du siger og kræver. Hvis du siger en vittighed, så slut sætningen med "sagde jeg for sjov". Hvis du siger noget sarkastisk, så slut sæntninge med "sagde jeg sarkastisk". Dit barn vil så straks forstå dig og din sociale intention.

Hvis du hører til dem der skriger og råber forgæves overfor et aspergerbarn der et totalt væk i egne tanker og leg, så lav et ord-løst kommando-system med ting i stedet. Aftal med ungen, at når du sætter en bestemt ting ved siden af computeren, så betyder det at der er mad om 10 minutter og at computeren skal slukkes. Dit barn bliver forskræket af pludselige ordrer, især hvis det betyder at man skal være socialt sammen. Rådet gælder også for voksne aspier.

Emil fra Lønneberg
Emiiiiiiil !!!
Selvom man har lidt social dysleksi
kan man sagtens blive et forbillede for andre børn

Spørge Jørgen
Logisk logik er ikke en let ting for almindelige forældre,
men man behøver ikke at gøre sig umulig,
bare fordi man er besværlig

forige side næste side