forige side næste side

Hvilke forventninger kan man stille til et liv med aspergers?

Svaret er at man kan forvente et liv der ligner et liv med nogenlunde de samme skavanker som almindeligt ordblinde. Man har samme mulighed for at drømme om et normalt liv med tætte bånd til familie og arbejde som en ordblind kan stille til at gennemføre en skriftligt baseret højere uddannelse, og det ses jo ofte.

Der er mange med aspergers der kommer udenom de sociale aspekter omkring aspergers ved f.eks. at vælge selvstudium, at starte et enmandsfirma eller agere excentrisk.


Skolegang

Sørg for at de andre elever er velopdragne og forstår at man ikke må drille, især ikke socialt ordblinde. Undgå for en hver pris gruppearbejde og gruppeeksamen - det trækker en asperger ned i karakter, både bogstaveligt og i overført betydning. Det er et stensikkert personligt nederlag.

26 juni 2010

Arbejdsliv

Der er i dag et gedigent problem med at få jobcentre og andre myndigheder til at forstå, at mennesker med aspergers ikke kan leve op til de nuværende krav. Som menneske med aspergers har man ret til at blive anset for en "voksen med specielle behov", som det hedder i lovgivningen.

Til gengæld er det blevet lidt lettere at få arbejdsgiverne til at forstå den lille forskel asepergers er, og hvor let man kan integrere mennesker med aspergers i et næsten normalt arbejdsliv. Der er nogle firmaer der specifikt ansætter mennesker med aspergers, men det anbefaler Asperger Alternativ ikke.

Der er nogle der siger, at mennesker med aspergers er særligt gode til at arbejde med computere - det er ikke rigtigt. Mennesker med aspergers er særligt gode til enten at have arbejdsopgaver med en logisk overordnet struktur eller manuelt arbejde uden alt for meget ansvar. Vælg mellem computergení eller gadefejer - det kan i begge tilfælde give et godt liv for en asperger.

Egon Olsen
Når man har social dysleksi er man måske logisk intelligent nok til at være bandeleder og kriminel, men fejler alt for ofte på ikke at forstå de andres manglende evner og slappe vilje, og så ender det som sædvanligt med endnu en tur for Egon Olsen til Vestre Fængsel.
Det er ikke så meget hvad man skal vælge, som hvad man skal fravælge. Alle arbejdssituationer hvor man umiddelbart skal kunne forstå mennesker skal man holde sig fra. Fængselsbetjent, fodboldmanager, forstander for en pigeskole, chefkok og bandeleder er nogle af de erhverv man skal holde sig fra, men gartner, arkivar, folketingsmedlem, fabriksarbejder, ingeniør, professor, IT-supporter og andet der ikke indebærer at man umiddelbart skal kunne forstå andres intentioner er gode bud.

Det er ikke i arbejdssituationen at mennesker med aspergers fejler, men i det sociale miljø på frokoststuen, til teambuilding og til julefrokosten.

Bill Gates
"Be nice to nerds.
Chances are that you'll end up
working for one someday"

- Bill Gates

Simon Rosenbaum Piet Hein
Selvom man har lidt social dysleksi kan man sagtens
risikere at ende på et frimærke

Kan mennesker med aspergers få børn?

Det er selvfølgelig ikke et spørgsmål om biologi, men følelsen af ansvar. Nu hvor alt fra rødhårethed til aspergers kan spores genetisk er spørgsmålet: skal man fravælge børn man ved får en anden opvækst og fremtid end såkalde almindelige mennesker - men du får ikke svaret her.

Hvis du spørger mennesker med aspergers får du 2 meget forskellige svar. Dem der har aspergers og har haft et trygt og roligt liv i forstående omgivelser siger direkte, at det at have aspergers er en gave og ikke noget de vil undvære. Hvis du spørger dem der har aspergers syndrom og lever indelukket i omgivelsernes forventninger og tryk, får du svaret, at den største risiko for at ende sit liv ved selvmord er at være født med aspergers.

forige side næste side